நாடாளுமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல்-19 வீடியோக்களின் தொகுப்பு

🦋 

1️⃣ EVM MACHINE குறித்த விளக்கம் மற்றும் அது சார்ந்த வீடியோக்கள்

▪️ EVM MACHINE CONNECT செய்வதற்கான DEMO வீடியோ
https://youtu.be/VZdv6dV2ZeE

▪️ MOCKPOLL நடத்துவதற்கான DEMO வீடியோ
https://youtu.be/SkTEEiZCitQ

▪️ CONTROL UNIT SEAL வைப்பதற்கான DEMO வீடியோ
https://youtu.be/MXWsF88T4Sw

▪️ EVM ERROR & SOLUTIONS
https://youtu.be/Y8fXCf92InI

▪️ EVM பயன்படுத்தும் வழிமுறை (Pre-poll Day & Poll day)
https://youtu.be/Twsh7Z7-xXM
_______

2️⃣ MASTER COVER இல் உள்ள மிக முக்கியமான படிவங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் வீடியோக்கள்
https://youtu.be/7OT3I0Zz9Kg

▪️ MOCKPOLL CERTIFICATE பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/SjX7TS8SpLo

▪️ PRESIDING OFFICER DAIRY பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/IDMyujKNydw

▪️ 17C ACCOUNTS OF VOTERS படிவம் பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/dDG8Gyp0IaM

▪️ PRESIDING OFFICER DECLARATION படிவம் பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/YZuTd6iK4ys

▪️ 16 POINTS OBSERVER REPORT பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/tkL-82JVkWk

▪️ 20 POINTS 17A REGISTER OBSERVERS SCRUTINY பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/rRIPVgrRzi8

▪️ 9 COLUMN REPORT பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/z07MDukIYxg

▪️ VISITORS REPORT பூர்த்தி செய்தல்
https://youtu.be/N_JobKKpBjM
_______

3️⃣ STATUTORY COVERS ( 5 SEALED COVERS) குறித்த விவரங்கள்
https://youtu.be/75eO71iAmEg
_______
4️⃣ NON STATUTORY 11 COVERS ( 1 SELAED COVER, 10 UNSEALED COVERS) குறித்த விவரங்கள்
https://youtu.be/Pem3bokBw8s

▪️ POLLING AGENTS நியமனம் படிவம் 10
https://youtu.be/QvPW01srDwE

▪️ தபால் வாக்கு பெறுவதற்கான படிவம் பூர்த்தி செய்வதற்கான விளக்கம் படிவம் 12
https://youtu.be/hmztJo6ZLWY
________
5️⃣ POLLING OFFICER 1,2,3 இன் பணிகள்
https://youtu.be/noY_mWqwKmA

▪️ *POLLING OFFICER-2 இன் பணிகள்*
https://youtu.be/RC7aUNvtA-E
_______
6️⃣ மேலும் சில வீடியோக்கள்

▪️ PRESIDING OFFICER இடம் வழங்கப்படும் EVM, MATERIALS, FORMS, COVERS, STATIONARY குறித்த விளக்கம் 
https://youtu.be/B5aiUlqtKQ4

▪️ PRESIDING OFFICER இடம் கொடுக்கப்படும் 4 முக்கியமான Seal-கள்
https://youtu.be/bZLWJ3cDG-A

▪️ ADDRESS TAG, GREEN PAPER SEAL, SPECIAL TAG, PINK PAPER SEAL, STRIP SEAL எங்கெங்கு பயன்படுத்தப்படும் என்பதை அறிய
https://youtu.be/uKL8j6HH-nk

▪️ TYPES OF VOTES வாக்குகளின் வகைகள்
https://youtu.be/l2XQ6VwzywA

▪️ வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பிறகு PRESIDING OFFICER, ZONAL OFFICER இடம் ஒப்படைக்க வேண்டியவை
https://youtu.be/0CK5rdHgM4w

▪️ POLL MONITORING SYSTEM செயலி குறித்த விளக்கம்
https://youtu.be/zivJwgw_oHo

Comments

Popular posts from this blog

Presiding Officer - வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் செய்ய வேண்டிய பணிகள் (66 Important Points)